Ελληνοαμερικανική Ένωση

Ελληνοαμερικανική Ένωση

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Founded in 1957, the Hellenic American Union is a public-service institution with an international focus and strong community commitment, dedicated to providing opportunities for a diverse range of audiences to encounter and benefit from innovative educational programs and cultural events.

These programs are developed independently by the institution or in partnership with European and American educational and cultural organizations and aim to directly address emergent social or economic needs.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, Αθήνα
Τηλ: 210 3680 900