Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Η ΕΕΔΕ αριθμεί σήμερα 4.000 μέλη, από τα οποία τα 400 περίπου είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί, ενώ τα υπόλοιπα είναι φυσικά πρόσωπα, κυρίως ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων κ.α.

Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν σήμερα επτά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του Μάνατζμεντ: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ), το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), το Ινστιτούτο Mάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΙΑΓΜΕ) και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΜΔΔΑ).

Εκτός από τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, λειτουργούν περιφερειακά Τμήματα της ΕΕΔΕ στη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη και τη Θεσσαλία.

Τον Οκτώβριο του 2004, ιδρύθηκε η "Κυπριακή Εταιρία Ανάπτυξης Διοικήσεων Επιχειρήσεων" (ΚΕΑΔΕ), η οποία είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

H ΕΕΔΕ απασχολεί μόνιμο προσωπικό 70 περίπου ατόμων και συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με περίπου 535 εκπαιδευτές. Πρόσφατα πιστοποίησε όλες τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΕΔΕ
Κεντρικά:
Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61
11144 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 2112000
Fax: +30 210 2112020-1