Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Οι απόφοιτοι σχολών διευρύνουν τους ορίζοντές τους

Οι απόφοιτοι σχολών διευρύνουν τους ορίζοντές τους

Μια νέα έρευνα σχετικά με τους διεθνείς αποφοίτους σχολών δείχνει ότι οι τέσσερις μεγάλοι αγγλόφωνοι προορισμοί παραμένουν οι πιο δημοφιλείς επιλογές. Το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς τους προορισμούς και στις άλλες επιλογές σπουδών μειώνεται σταδιακά.

Αυτή είναι μια σημαντική τάση, την οποία αποκάλυψαν οι έρευνες της QS που πραγματοποιήθηκαν σε αποφοίτους που παρίστανται στις εκθέσεις της  QS World Grad School Tour από το 2008 έως το 2013. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν τις χώρες όπου θα τους ενδιέφερε να σπουδάσουν και τους κύριους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την επιλογή προορισμού.

Συγκρίνοντας τα αποτελέματα των ερευνών 2008-9 και 2012-13, οι κορυφαίες τρεις επιλογές παραμένουν ίδιες: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς. Όμως, και οι τρεις μαζί με τον τέταρτο μεγάλο αγγλόφωνο προορισμό, την Αυστραλία, παρουσίασαν μείωση της δημοτικότητάς τους κατά την περίοδο αυτή. Εν τω μεταξεί, η Γερμανία ανέβηκε στις προτιμήσεις κι αντικατέστησε την Αυστραλία ως η τέταρτη πιο δημοφιλής επιλογή (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Οι πιο δημοφιλείς χώρες για τους διεθνείς αποφοίτους

 Προορισμός  % αποφοίτων  % αλλαγής
  2008-9 2012-13 
ΗΠΑ 66.4%59.8%-6.6%
Ηνωμένο Βασίλειο61.5%53.4%-8.1%
Καναδάς 32.5%26.7%-5.8%
Γερμανία 17.0%25.9%+8.9%
Αυστραλία 31.8%25.5%-6.3%


Η παρατηρούμενη αλλαγή στις προτιμήσεις των υποψηφίων συσχετίζεται με μια άλλη έρευνα σχετικά με τις τάσεις κινητικότητας των φοιτητών, με τους μεγάλους τέσσερις προορισμούς να παρουσιάζουν μείωση του μεριδίου τους στην αγορά των διεθνών φοιτητών την τελευταία δεκαετία. Τα δεδομένα της ΟΥΝΕΣΚΟ δείχνουν ότι ενώ μόλις λιγότεροι από τους μισούς (47,8%) διεθνείς φοιτητές σπούδαζαν στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία ή στον Καναδά το 2004, αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 40,3% το 2012.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραδοσιακοί αγγλόφωνοι προορισμοί δεν είναι πια δημοφιλείς επιλογές. Και οι τέσσερις συνεχίζουν να αυξάνουν το συνολικό αριθμό διεθνών φοιτητών κατά την περίοδο αυτή - αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό που έχει αυξηθεί ο συνολικός αριθμός διεθνών φοιτητών ανά τον κόσμο.

Η διεθνής φήμη παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τους φοιτητές

Πολλοί παράγοντες ευθύνονται για αυτή τη σταδιακή εξισορρόπηση του μεριδίου της αγοράς. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις και πανεπιστήμια βελτιώνουν τις στρατηγικές προσέλκυσης διεθνών φοιτητών, όλο και περισσότερα ιδρύματα αποκτούν διεθνή ορατότητα μέσα από τις προσωπικές τους προσπάθειες και μέσα από τις διεθνείς κατατάξεις, και οι οικονομικές δυσκολίες παρακινούν τους φοιτητές να αναζητήσουν πιο οικονομικούς αλλά διεθνώς αναγνωρισμένους προορισμούς σπουδών.

Αλλά ενώ πολλά αλλάζουν, ένας παράγοντας φαίνεται σχετικά σταθερός: το πρωταρχικό κίνητρο των φοιτητών για την επιλογή της τοποθεσίας σπουδών. Και στις δύο έρευνες της QS ο λόγος που αναφέρεται πιο συχνά είναι «η διεθνής αναγνώριση των προσόντων» - που επιλέχθηκε από το 71,6% των ερωτηθέντων το 2008-9, και 70,3% το 2012-13.

Άλλα κίνητρα που αναφέρονται συχνά παρέμειναν σχετικά σταθερά κατά την περίοδο της έρευνας, ενώ μόνο δύο λόγοι αυξήθηκαν σημαντικά. Ο πρώτος, «η επιθυμία να δουλέψουν εκεί στη συνέχεια», υποδεικνύει ότι ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών αποφοίτων λαμβάνουν υπ’όψιν τις επαγγελματικές ευκαιρίες μετά την αποφοίτηση όταν επιλέγουν το μέρος όπου θα σπουδάσουν. Ο δεύτερος, «η τοποθεσία του ιδρύματος-στόχου», δείχνει ότι οι προσπάθειες των πανεπιστημίων να βελτιώσουν το προφίλ τους αποδίδουν και οι υποψήφιοι κάνουν επιλογές με βάση τη φήμη μιας συγκεκριμένης σχολής παρά με βάση την ευρύτερη φήμη της χώρας. 

Πίνακα 2: Οι κορυφαίοι 10 λόγοι για την επιλογή του προορισμού σπουδών*

 Λόγος επιλογής της χώρας σπουδών Ποσοστό αποφοίτων
 που το αναφέρουν ως κίνητρο
 
  2008-9 2012-13
Διεθνής αναγνώριση των προσόντων71.6%70.3%
Πολιτιστικο ενδιαφέρον και τρόπος ζωής61.9%59.1%
Υποτροφίες / διαθεσιμότητα οικονομικού βοηθήματος55.2%54.7%
Επιθυμία να εργαστούν εκεί στη συνέχεια39.6%48.2%
Τοποθεσία του ιδρύματος-στόχου33.3%41.7%
Βελτίωση της ξένης γλώσσας46.6%40.7%
Δημιουργία ενός δικτύου34.0%30.5%
Οικογενειακές διασυνδέσεις13.5%11.4%
Είναι (ή βρίσκεται κοντά) στη χώρα όπου δουλεύω τώρα8.1%9.6%
Κατάσταση της βίζας9.3%9.0%Η Γερμανία η τρίτη πιο δημοφιλής επιλογή για τους Έλληνες υποψηφίους.

Στον αυξανόμενα ανταγωνιστικό κόσμο της προσέλκυσης διεθνών φοιτητών, η Γερμανία υπήρξε αναμφισβήτητα ένας μεγάλος νικητής μέχρι στιγμής. Ανάμεσα στο 2000 και στο 2011 ο αριθμός των φοιτητών στη Γερμανία έχει αυξηθεί από 175.000 σε 250.000, καθιστώντας την τον τέταρτο μεγαλύτερο προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό (μετά τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία).

Στην ουσία για τους Έλληνες ερωτηθέντες της έρευνας της QS για το 2012-13, η Γερμανία ήταν η τρίτη πιο δημοφιλής επιλογή με ένα δεύτερο προορισμό σπουδών, την Ολλανδία, να προηγείται της Αυστραλίας (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Οι πιο δημοφιλείς χώρες για τους αποφοίτους στην Ελλάδα

 Προορισμός  Ελλήνων αποφοίτων,
 2012-13
Ηνωμένο Βασίλειο55.4%
ΗΠΑ 52.7%
Γερμανία  25.5%
Καναδάς 22.3%
Ολλανδία 20.7%
Αυστραλία 19.6%


Η Γερμανία σίγουρα ανταποκρίνεται σε όλους τους σημαντικούς παράγοντες που αναφέρουν οι φοιτητές. Με πάνω από 40 πανεπιστήμια στο τοπ 500 του 2012/13 Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS, παρέχει πολλές επιλογές σε όσους αναζητούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο προσόν. Όπως τόσο πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, η γερμανική κυβέρνηση επενδύει σε πρωτοβουλίες για να βελτιώσει το διεθνές προφίλ των ινστιτούτων της. Μέσω ενός σχεδίου της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), τα γερμανικά πανεπιστήμια μπορούν να λάβουν πάνω από 250.000 ευρώ το χρόνο για να τα δαπανήσουν σε πρότζεκτ που στοχεύουν στην αύξηση της διεθνούς ορατότητάς τους.

Ταυτόχρονα, η Γερμανία έχει ωφεληθεί αναμφισβήτητα επειδή έχει σχετικά χαμηλά δίδακτρα και δίνει ελκυστικά δικαιώματα στους διεθνείς φοιτητές μετά την αποφοίτηση. Ομοίως, ενώ η Γερμανία έκανε ένα μεγάλο άλμα, άλλοι Ευρωπαϊκοί προορισμοί που είναι γνωστοί για τα σχετικά χαμηλά δίδακτρά τους έχουν επίσης αυξήσει τη δημοτικότητά τους στις έρευνες της QS  καθ’όλη την περίοδο 2008-13 - κυρίως η Γαλλία, η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Νορβηγία.

Συμπεράσματα; Οι διεθνείς φοιτητές εξετάζουν όλο και περισσότερο μια ευρύτερη ποικιλία τοποθεσιών όταν αποφασίζουν πού να σπουδάσουν  -  και οι έρευνες της QS υποδεικνύουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως αλλάζουν οι προτεραιότητές τους. Αντιθέτως, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών και ιδρυμάτων αυξάνει τη διεθνή του ορατότητα, και οι υποψήφιοι γνωρίζουν όλο και περισσότερες επιλογές που καλύπτουν την κύρια προϋπόθεση διεθνούς αναγνώρισης των προσόντων - κι επίσης καλύπτουν κι άλλα κριτήρια όπως το κόστος και τις προοπτικές καριέρας μετά την αποφοίτηση.

*Βασισμένο στις απαντήσεις που δόθηκαν στις διεθνείς έρευνες της QS από υποψηφίους για σχολές μεταπτυχιακών σπουδών. Οι ερωτηθέντες επέλεξαν από τις χώρες και τις αιτίες που τους δόθηκαν. Οι έρευνες έλαβαν πάνω από 4.000 απαντήσεις το 2012-13 και πάνω από 3.000 απαντήσεις το 2008-9.

Πληροφορίες Σπουδών / Σπουδές στο Εξωτερικό >

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική