Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Επαγγελματικός προσανατολισμός και απαραίτητες δεξιότητες για την ένταξη στην αγορά εργασίας

Επαγγελματικός προσανατολισμός και απαραίτητες δεξιότητες για την ένταξη στην αγορά εργασίας

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει συνδεθεί με την επιλογή σπουδών που καλούνται να κάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο Λύκειο, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές να υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση ώστε να μπορέσουν να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που πιστεύουν ότι τους ενδιαφέρει ή για τις επαγγελματικές προοπτικές στις οποίες οδηγούν οι σπουδές αυτές

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή που κάνουν βασίζεται σε κριτήρια όπως ενδιαφέρον για ένα μάθημα και καλές επιδόσεις στο σχολείο, προσφορά γνωστικών αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οικονομική δυνατότητα ή γεωγραφική εγγύτητα μιας σχολής με την πόλη στην οποία κατοικούν. Από τη διαδικασία αυτή, όμως, απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό οι επαγγελματικοί στόχοι καθώς και η γνώση για τις μελλοντικές προοπτικές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και πολλές φορές καθοριστικός παράγοντας για την πορεία τους είναι η τύχη.

Με δεδομένη την υψηλή ανεργία των νέων, η διαδικασία αυτή πρέπει να αντικατασταθεί με την έννοια της διαχείρισης σταδιοδρομίας και να λειτουργεί αποτελεσματικά ώστε να καλύπτει, όχι μόνο την επιλογή σπουδών στο Λύκειο, αλλά και την επιλογή εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια των σπουδών και σίγουρα την επαγγελματική αποκατάσταση σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας, και όχι την προσφορά ακαδημαϊκών προγραμμάτων, μετά την αποφοίτηση. Επίσης, η καθοδήγηση των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να αρχίζει νωρίς καθώς, αφενός, δεν υπάρχει γρήγορη λύση και, αφετέρου, η γνώση πολλαπλασιάζεται, η αγορά εργασίας αλλάζει, οι εργοδότες έχουν περισσότερες απαιτήσεις και αναζητούν ταλέντα και ο ανταγωνισμός αυξάνεται σε φυσικό ή διαδικτυακό περιβάλλον.

Απαραίτητες προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες για την ένταξη και την ανέλιξη στην αγορά εργασίας

Εκτός από τα τυπικά προσόντα και τη σχετική τεχνική κατάρτιση, απαιτείται αυτογνωσία ώστε οι έφηβοι να γνωρίζουν τον εαυτό τους -την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες τους. Με γνώμονα την αυτογνωσία, οι ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για την ένταξη και την ανέλιξη στην αγορά εργασίας, και τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν οι έφηβοι, περιλαμβάνουν: 

 • Έρευνα και ενημέρωση
 • Κριτική σκέψη
 • Διάθεση για μάθηση
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προθυμία για δουλειά και επιπλέον προσπάθεια
 • Ηθική ακεραιότητα
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Στοχοθέτηση και εστίαση στο αποτέλεσμα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματισμό
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Αυτοκινητοποίηση και πρωτοβουλία
 • Επικοινωνία και πειθώ 

Το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας του Hellenic American College βοηθάει τους σπουδαστές να επιλέξουν και να ακολουθήσουν εκείνη την επαγγελματική σταδιοδρομία που θα βελτιώσει ποιοτικά την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή καθώς και να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ικανότητες ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα
Διευθύντρια Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας
Hellenic American College

Σπουδές στο Hellenic American College >

Bookmark and Share


Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική