Εφηρμοσμένη Πληροφορική
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - British Hellenic College
Σε συνεργασία με: University of Glyndŵr

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - British Hellenic College

Περιγραφή Προγράμματος

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (BSc (Hons) in Applied Computing)

Σκοπός του προγράμματος σπουδών του τομέα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι να δώσει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη γνώση σε θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μια τέτοια προετοιμασία, επιτρέπει στους αποφοίτους να ενταχθούν ταχύτατα σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και τους εξασφαλίζει την προοπτική μιας καλής επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε μεγάλο αριθμό τομέων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής ή με την διαχείριση και την διακίνηση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα στο τραπεζικό σύστημα, σε εταιρείες λογισμικού και γενικότερα σε τμήματα μηχανογράφησης οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού.

Εξ άλλου η άριστη γνώση της αγγλικής διευρύνει σημαντικά τους τομείς απασχόλησης τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και στα σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Science (Hons)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα