ΔΠΜΣ Μουσειολογία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρώτο μεταπτυχιακό Μουσειολογίας στην Ελλάδα

Το αντικείμενο
Η πρακτική εκπαίδευση και έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος και η θεωρητική-ερευνητική μετεκπαίδευση σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.

Ο χαρακτήρας

α. Η ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος, η οποία στοχεύει στην εκπαίδευση ειδικών επιμελητών - μουσειολόγων, αρχιτεκτόνων - μουσειολόγων, παιδαγωγών - μουσειολόγων, μηχανολόγων - μουσειολόγων, ηλετρολόγων - μουσειολόγων, επικοινωνιολόγων - μουσειολόγων και μάνατζερ - μουσειολόγων.
β. Το ολιστικό μοντέλο εκπαίδευσης, μικρού αριθμού φοιτητών σε συνθήκες ομαδικής εργασίας, με στόχο τη βαθειά γνώση των διαφορετικών παραπάνω ειδικοτήτων του μουσείου και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης συνεργασίας.
γ. Η διαδικασία εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, τόσο μέσω των διαθεματικών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές, όσο και μέσω της πρακτικής τους άσκησης σε πολιτιστικά ιδρύματα και σε ερευνητικά εφαρμοσμένα προγράμματα.
δ. Η άρθρωση του Προγράμματος από τη θεωρητική ανάλυση στην πρακτική εφαρμογή.
ε. Η στενή συνεργασία του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσειολογία" με τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ και τα στελέχη και τους διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών, μέσα από την ώσμωση πρακτικής και θεωρίας. Αυτό αφορά τις θεωρητικές παραδόσεις, την πρακτική άσκηση, την εκπόνηση φοιτητικών εργασιών επί πραγματικών θεμάτων, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα επιστημονικά συμπόσια, καθώς και τις εκδόσεις.

Ο στόχος
Η εκπαίδευση στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσειολογία" αποσκοπεί στην παραγωγή μουσειολόγων που είναι  έτοιμοι να εργαστούν σε μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αυτός είναι και ο λόγος που οι απόφοιτοί μας αποκαθίστανται επαγγελματικά πολύ γρήγορα.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να ενημερωθείτε απεθείας από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου >>

Ή επικοινωνήστε στα +30 2310 99 43 64 | +30 6945 106 144
http://ma-museology.web.auth.gr

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Θεσσαλονίκη