Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της μετάφρασης είναι η ευελιξία που προσφέρει. Ο μεταφραστής μπορεί να εργάζεται σε οποιονδήποτε χώρο, να επιλέγει τις ώρες και το φόρτο εργασίας του, καθώς και τον τομέα εξειδίκευσής του ανάλογα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Επιπλέον πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι η μετάφραση μπορεί να αποτελεί είτε αποκλειστική επαγγελματική απασχόληση είτε συμπληρωματική, σε συνδυασμό με επάγγελμα ή ακαδημαϊκές σπουδές σε άλλο τομέα.

Γλωσσικοί συνδυασμοί:    

  • Αγγλικά - Ελληνικά
  • Γαλλικά - Ελληνικά                     
  • Ισπανικά - Ελληνικά
  • Ιταλικά - Ελληνικά                    
  • Αραβικά - Ελληνικά
  • Γερμανικά - Ελληνικά       
  • Τουρκικά - Ελληνικά

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την ένταξη στο πρόγραμμα "Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση" απαιτείται Απολυτήριο Λυκείου και άριστη γνώση της ξένης γλώσσας.
Στο πρόγραμμα "Ανώτερο Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση" μπορούν να εγγραφούν επαγγελματίες μεταφραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον ευρύτερο τομέα της μετάφρασης και απόφοιτοι προγραμμάτων μεταφραστικών σπουδών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση (2 έτη) &
Ανώτερο Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση (1 έτος)

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα