Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Η Συμβουλευτική είναι ένας τομέας της ψυχολογίας ο οποίος διευκολύνει τη δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία.

Επικεντρώνεται σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία. Βοηθάει ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν την δυσφορία και/ή την διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή. Προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Ο συγκεκριμένος κύκλος σπουδών θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν μια εξειδικευμένη θεματολογία πάνω στην επιστήμη της ψυχολογίας και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Edexcel.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι:

  • Είναι τουλάχιστον 18 ετών
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Αίτηση εγγραφής

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
136 ώρες

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα