Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση του City Unity έχει σχεδιαστεί για τους σύγχρονους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και παγκόσμιο ναυτιλιακό περιβάλλον.

Απευθύνεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ναυτιλιακές τους γνώσεις και να εργαστούν σε άλλα τμήματα από αυτά στα οποία τώρα υπηρετούν, σε αξιωματικούς Ε.Ν. οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν την καριέρα τους σαν ανώτερα στελέχη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στη ναυτική βιομηχανία προερχόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, όπως, δικηγόροι, τραπεζίτες, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι, ναυπηγοί κ.α., και νέοι που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και  ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα