Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ένα επάγγελμα που κατέχει την πρώτη θέση σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση και προσφέρει αξιόλογες προοπτικές για το μέλλον.

Το Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος μαθαίνει να διοικεί και να κατευθύνει το προσωπικό μιας επιχείρησης, αποκτά την ικανότητα να διαπραγματεύεται με επιτυχία οικονομικά και διοικητικά θέματα και διδάσκεται το χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την οργάνωση του γραφείου.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος, απόφοιτος του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ μπορεί να εργαστεί σε:

  • Τράπεζες - Εφορίες
  • Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
  • Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών
  • Τουριστικές Ξενοδοχειακές και Ναυτιλιακές εταιρίες
  • Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας

Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διδάσκουν κορυφαία στελέχη του χώρου, τα οποία σας φέρνουν σε επαφή με τον παλμό της αγοράς εξομοιώνοντας το μάθημα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Για το σκοπό αυτό, το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ δημιούργησε πρωτοποριακές συνεργασίες με τη μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο της Πληροφορικής και της Οργάνωσης Γραφείου, τη Microsoft. Έτσι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, εκτός από το δίπλωμα του ΙΕΚ εφοδιάζονται με επιπρόσθετες πιστοποιήσεις που τους επιτρέπουν να διακριθούν και να δημιουργήσουν μια άριστη επαγγελματική καριέρα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομία - Διοίκηση

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα