Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - British Hellenic College
Σε συνεργασία με: University of Glyndŵr

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - British Hellenic College

Περιγραφή Προγράμματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BA (Hons) in Business Marketing)
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BA (Hons) in Business Management)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BA (Hons) in Business Accounting)

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι διαρθρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει την θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση που είναι απαραίτητη για τους νέους που σκοπεύουν να εργασθούν ως στελέχη σε ένα σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με την διοίκηση επιχειρήσεων, το διεθνές εμπόριο, τις επενδύσεις και την χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Επί πλέον η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και το υψηλό επίπεδο γνώσεων στην πληροφορική διευρύνουν σημαντικά τους τομείς απασχόλησης τόσο στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα για εκμάθηση του χειρισμού Η/Υ και της χρήσης τους για συγκεκριμένες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Arts (Hons)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα