Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (PhD in Applied Linguistics)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Basil Hatim με τη συνδρομή διεθνούς επιτροπής ακαδημαϊκών με ευρύ ερευνητικό πεδίο στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και των Μεταφραστικών Σπουδών, όπως Carol Chapelle, Eugene Nida και Christopher Candlin. Είναι υπό εποπτεία της καθηγήτριας Juliane House. 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ξεχωρίζει για την ευελιξία του καθώς συνδυάζει επιτυχώς τα μαθήματα στην τάξη, στο campus, με την ατομική έρευνα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα  εξειδίκευσης σε τομείς όπως: Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Διαπολιτισμική και Επαγγελματική Επικοινωνία, Μετάφραση και Διερμηνεία

Ως σπουδαστής στο Πρόγραμμα θα επωφεληθείτε από τη διδασκαλία και την καθοδήγηση καθηγητών διεθνούς φήμης, όπως:

Vijay Bhatia (University of Hong Kong)
Jan Blommaert (University of Tilburg)
Juliane House (Hellenic American University)
Cornelia Ilie (Malmö University)
Gabriele Kasper (University of Hawaii)
Claire Kramsch (University of Berkeley)
Diane-Larsen Freeman (University of Michigan)
Rosina Marquez Reiter (University of Surrey)
Jeremy Munday (University of Leeds)
Lourdes Ortega (Georgetown University)
James E. Purpura (University of Columbia)
Philip Scholfield (University of Essex)
Ruth Wodak (University of Lancaster)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Βασική δέσμευση του Διδακτορικού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία είναι να τηρεί υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και να ενημερώνεται για τις επαγγελματικές εξελίξεις στα ερευνητικά πεδία με τα οποία ασχολείται, έχοντας επίγνωση του ευμετάβλητου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Με βασικό πυλώνα το ρόλο της γλώσσας στην επικοινωνία σε διάφορες περιστάσεις (κοινωνικές, επαγγελματικές κά) το Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία προετοιμάζει τους σπουδαστές για να καταλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις σε διάφορα επαγγέλματα. Οι κάτοχοι, συνεπώς, του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών του Hellenic American University είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής για γρήγορη λήψη αποφάσεων, αντιλαμβάνονται τη σημασία της γλώσσας στην αποτελεσματική επικοινωνία και την άσκηση επηρεασμού (lobbying) και είναι σε θέση να καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις. Το πρόγραμμα, συνεπώς, τους προετοιμάζει για να σταδιοδρομήσουν στη διπλωματία, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν σε δεξαμενές σκέψεις (think tanks). Μέσω του προγράμματός μας, οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται τις σύγχρονες προκλήσεις που προκύπτουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο και υπερποίκιλο (super diverse) περιβάλλον.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Μεταπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας  (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
PhD

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
4-5 έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα