Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Στεγασμένο στη θέση Σκληρό της περιοχής Ψαχνών Ευβοίας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χαλκίδας είναι το μοναδικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιφέρεια.

Το Τ.Ε.Ι. προσφέρει στους σπουδαστές του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που εντάσσει τους αποφοίτους του στη σύγχρονη απαιτητική κοινωνία με ισχυρά γνωστικά εφόδια, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό αποδεικνύεται και από τις μεγάλες επιτυχίες όσων αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
34400 Ψαχνά Ευβοίας
Τηλ.: +30 22280 99500
Fax: +30 22280 23766