Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Τριάντα χρόνων έγινε το 2000 και η τεχνολογική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, αφού κι εδώ προϋπήρξε Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Με τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, με το νόμο 1404/1983, ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, απαρτιζόμενο από πέντε Σχολές: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Σ.Δ.Ο., Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Σ.Ε.Υ.Π., Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας - Σ.ΤΕ.Γ., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Σ.Τ.ΕΦ. και Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Σ.ΤΕ.Τ.-Δ.

Οι Σχολές αυτές αριθμούν σήμερα 21 Τμήματα, στα οποία προστέθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Ενδυμάτων, ως παράρτημα του Τ.Ε.Ι.Θ. στο Κιλκίς και από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, επίσης ως παραρτήματος του Τ.Ε.Ι.-Θ., με έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Εξάλλου, από την άνοιξη του 1998, λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι.Θ., εκτός από τα συμβατικά Τμήματα και δύο Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), όπου οι φοιτητές εισάγονται εκτός της διαδικασίας των γενικών εξετάσεων. Σε ό,τι αφορά στα μέλη της κοινότητάς του, συνολικά απασχολούνται 430 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 220 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές φθάνουν τους 18.000 περίπου.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος βρίσκονται στο 15ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στην είσοδο σχεδόν της Σίνδου. Απλώνονται σε μια έκταση 1.600 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, περί τα 900 στρέμματα, καταλαμβάνει το αγρόκτημα, με θερμοκήπιο, καλλιέργειες, στάβλους, πτηνοτροφείο, εγκαταστάσεις προσωπικού, χώρους εκπαίδευσης και γραφεία υπηρεσίας αγροκτήματος. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων φθάνει τα 35.000 τ.μ., όπου φιλοξενούνται οι πέντε Σχολές που λειτουργούν σήμερα στο Ίδρυμα, με μόνη εξαίρεση το Τμήμα Ηλεκτρονικής, που παραμένει στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο της πρώην Σχολής «Ευκλείδης». Η μεταστέγασή του αναμένεται σύντομα στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.-Θ. στη Σίνδο, όπου κατασκευάζεται νέο κτίριο, προϋπολογισμού 822.000.000 δραχμών. Στον προϋπολογισμό αυτό περιλαμβάνεται και η επέκταση του Tμήματος Οχημάτων. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται, τέλος, η μια από τις δύο εστίες που διαθέτει το ΄Ιδρυμα για τη στέγαση των φοιτητών του. Η δεύτερη στεγάζεται στο πρώην ξενοδοχείο «ΔΕΛΤΑ», επί της Εγνατίας οδού, αρ. 13.

Συνεχείς είναι, εξάλλου, οι παρεμβάσεις ανακαίνισης και επέκτασης των υφιστάμενων κτιρίων, προκειμένου να υπάρχει ένα άνετο περιβάλλον εργασίας και μάθησης. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια, ανακαινίστηκαν το παλιό κτίριο με το κεντρικό αμφιθέατρο και το κυλικείο, το εστιατόριο των φοιτητών, αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, ενώ προστέθηκε ένα νέο αμφιθέατρο 152 θέσεων δίπλα στο τελευταίο κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π., καθώς και το εστιατόριο - αναψυκτήριο του προσωπικού, πίσω από το κτίριο του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας. 'Αρχισαν, τέλος, οι εργασίες κατασκευής υποσταθμού της Δ.Ε.Η., προϋπολογισμού 90.000.000 δραχμών, καθώς και της επέκτασης του κτιρίου της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Πιστώσεις έχουν εγκριθεί για τα εξής έργα: κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, προϋπολογισμού 900.000.000 δραχμών και κτιρίων των Τμημάτων Πολιτικών Εργων Υποδομής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Διοίκησης (επεκτάσεις), προϋπολογισμού 50.000.000, 100.000.000 και 100.000.000 δραχμών, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στον εργαστηριακό εξοπλισμό, είναι εντυπωσιακή η βελτίωσή του, χάρη στην αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, γεγονός στο οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο η συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και η έντονη δραστηριότητα που ανέπτυξαν στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του Ιδρύματος. Το δυναμικό αυτό, ανανεωμένο και ενισχυμένο τα τελευταία χρόνια από μέλη με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα, προώθησε σημαντικά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τριτοβάθμια Ιδρύματα, τόσο ελληνικά, όσο και του εξωτερικού, καθώς και με άλλους φορείς.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 141
574 00 Θεσσαλονίκη
Μακεδονία - Ελλάδα
Τηλ.: +30 2310 791100, 791111, 791129
Fax: +30 2310 799152