Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας
41110 Λάρισα
Τηλ.: +30 2410 684200
Fax: +30 2410 610803