Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το T.E.I Κρήτης ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση στους φοιτητές της Ελλάδας. Από τότε έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνοντας:

τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (με παραρτήματα στα Χανιά και το Ρέθυμνο)
τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (με παραρτήματα στον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα)
τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

οι οποίες υποστηρίζονται από τα τμήματα Γενικών Θετικών Επιστημών και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής. Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 3.5 έως 4 χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά. Επιπλέον, οι φοιτητές καλούνται πριν την αποφοίτηση τους να κάνουν την πρακτική και την πτυχιακή τους εργασία.

Η φοίτηση στο Τ.Ε.Ι. προσφέρει εκπαίδευση σε τεχνολογικά θέματα και προετοιμάζει τους φοιτητές έτσι ώστε να αποτελέσουν ειδικευμένα και υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας. Με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 200 περίπου μέλη και 10.000 περίπου φοιτητές, το ΤΕΙ είναι μια πετυχημένη ακαδημαϊκή κοινότητα, με καλά εξοπλισμένη βιβλιοθήκη, εστίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιατρείο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ.Θ. 1939
71004 Ηράκλειο
Τηλ.: +30 2810 379328
Fax: +30 2810 379328