Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το ΤΕΙ Καλαμάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του με βάση το ΠΔ 94/1988 ως παράρτημα του ΤΕΙ Πάτρας. Το πρώτο τμήμα του παραρτήματος ήταν το Τμήμα Ηλεκτρολογίας το οποίο λειτούργησε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-1988.

Με το ΠΔ 502/1989/ΦΕΚ215/3.10.1989/τ.Α΄καταργήθηκε το παράρτημα Καλαμάτας του ΤΕΙ Πάτρας και ιδρύθηκε το ΤΕΙ Καλαμάτας με τις εξής δύο Σχολές:

1. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
2. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Καθεμιά από τις Σχολές του ΤΕΙ Καλαμάτας περιελάμβανε, από την ίδρυσή της τα εξής τμήματα:

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τα τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1989-1990. Τα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1993-1994.

Με το ΦΕΚ/ 179/6.9.1999/τ.Α΄/ΠΔ 200/1999 ιδρύθηκαν δύο νέα Τμήματα στο ΤΕΙ Καλαμάτας, ένα ανά Σχολή. Πιο συγκεκριμένα ιδρύθηκαν:

1. Το Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας με έναρξη της λειτουργίας του, το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001 και,
2. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με έναρξη της λειτουργίας του από το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έιους1999-2000.

Με βάση το ΠΔ 211/ΦΕΚ 189/14-10-2004/τ.Α΄ ιδρύθηκε το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως παράρτημα του ΤΕΙ Καλαμάτας στην Σπάρτη. Το εν λόγω τμήμα δεν ανήκει σε καμία από τις υπάρχουσες Σχολές του Ιδρύματος. Πρόκειται για τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία το Ίδρυμα, προγραμματίζει τη περαιτέρω διεύρυνση της εκπαιδευτικής βάσης του σε όμορους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επέκταση αυτή του ΤΕΙ Καλαμάτας θα οδηγήσει στην μετεξέλιξή του σε ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
Αντικάλαμος
24100 Καλαμάτα
Τηλ.: +30 27210 45100
Fax: +30 27210 45200, 69047