Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το σημερινό ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1976, όταν με το Π.Δ. 748/1976 (ΦΕΚ 272/14-10-76, τ. Α΄ ), πρωτοϊδρύεται με την μορφή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Κοζάνης (Κ.Α.Τ.Ε.), το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Τμήμα Μηχανολόγων, Τμήμα Μηχανικών Αυτοκινήτων και Τμήμα Στελεχών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Το 1977 το Κ.Α.Τ.Ε Κοζάνης μετατρέπεται σε Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Κοζάνης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε) με το νόμο Ν.576/1977 (ΦΕΚ 102/3-4-77, τ.Α’) και λειτουργεί από το σπουδαστικό έτος 1977-78 μέχρι το 1983.

Παράλληλα στην Φλώρινα λειτουργεί το Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Φλώρινας, με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και το Τμήμα Στελεχών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Το 1983 με το Νόμο 1404/1983 καταργούνται τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) τα οποία ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι αυτοδιοίκητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Τα τμήματα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας ενσωματώνονται στο νεοϊδρυθέν Τ.Ε.Ι. Κοζάνης το οποίο οργανώνεται ως εξής:
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), με τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Οχημάτων.
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), με το Τμήμα Λογιστικής.
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τ.Ε.Γ.), με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, και Ζωικής Παραγωγής στη Φλώρινα.

Το 1984 ιδρύονται δύο Γενικά Τμήματα, το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών που ανήκει στη Σ.Τ.Ε.Φ. και το Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής που ανήκει στη Σ.Δ.Ο., ενώ το 1985 προστίθεται στον Σ.Δ.Ο. το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1988 καταργείται το τμήμα Οχημάτων και στη θέση του ιδρύεται το τμήμα Ορυχείων που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1989/90.

Από το 1996 λειτουργούν δύο νέα Τμήματα, το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού στη Σ.Τ.Ε.Φ. και το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου με έδρα την Καστοριά. Το 1999 το Τ.Ε.Ι. Κοζάνης μετονομάζεται σε Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και προστίθενται το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο Παράρτημα Καστοριάς και το Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικού Ελέγχου στην Σ.Τ.Ε.Γ. Ταυτόχρονα μετονομάζεται το τμήμα Ορυχείων σε Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

Το 2000 ιδρύονται δυο νέα τμήματα, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στη Σ.Τ.Ε.Φ. και το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών στη Σ.Δ.Ο.

Με τον νόμο 2916/2001 αποσαφηνίζεται το καθεστώς των Τ.Ε.Ι. ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Πανεπιστήμια και συνιστούν τον τεχνολογικό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με την εφαρμογή του νόμου, αναμορφώνονται τα προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η διάρκεια σπουδών καθορίζεται σε τέσσερα έτη και οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Το 2003 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Την ίδια χρονιά ιδρύεται το Παράρτημα Γρεβενών με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ενώ το 2004 αρχίζει να λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Παράρτημα Καστοριάς.

Το Νοέμβριο του 2005 εξαγγέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Παράρτημα των Γρεβενών. Το Δεκέμβριο του 2005 αρχίζει το δεύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχατρονική το οποίο λειτουργεί σε σύμπραξη με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας.

Τον Ιούνιο του 2007 εγκρίθηκε η δημιουργία Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) με ένα Τμήμα Μαιευτικής στην Πτολεμαϊδα και ένα Τμήμα Εργοθεραπείας στην Κοζάνη. Η δημιουργία Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS) και Τμήματος Επιχείρησης Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Παράρτημα Γρεβενών. Τα νέα Τμήματα θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης
Κοίλα
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 40161-4
Fax: +30 24610 39682, 24610 37725