Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας ανήκει στην ενιαία Ανώτατη εκπαίδευση. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο. Η οργάνωση και η λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του.

Είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας (35.000 χιλιάδες και πλέον φοιτητές), με πέντε Σχολές και τριάντα έξι συνολικά Τμήματα, που καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Έχει άρτιο εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας απασχολούνται περισσότερα από 2.300 άτομα (μόνιμο και έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων, Διοικητικό Προσωπικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνας
12210 Αιγάλεω
Τηλ.: +30 210 5385100
Fax: +30 210 5911590