Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., είτε πρόκειται για εκπαιδευτικές είτε για διοικητικές μονάδες, λόγω της ιδιαίτερα πυκνής του δόμησης, αλλά και για λειτουργικούς λόγους, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης, και μερικές εξ αυτών εκτός και των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή σε άλλες πόλεις.

Στο A.Π.Θ. φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 81.500 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Aπό αυτούς περί τους 72.140 φοιτούν στα προπτυχιακά προγράμματα και 8.360 στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  • Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.150 άτομα (εξ αυτών 739 καθηγητές, 435 αναπληρωτές καθηγητές, 634 επίκουροι καθηγητές και 342 λέκτορες),
  • Βοηθοί 11, Επιστημονικοί Συνεργάτες 58 και
  • το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δι.Π.) σε 248 άτομα, εκ των οποίων 69 του κλάδου Ι και 179 του κλάδου ΙΙ.
  • Δάσκαλοι ξένων γλωσσών 15 άτομα και αλλοδαποί δάσκαλοι 4 άτομα.

Συνεπικουρούν ακόμη:

  • στο εκπαιδευτικό έργο 213 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) και
  • στο διοικητικό 400 μόνιμοι υπάλληλοι και 528 με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (τελευταία ενημέρωση 10-10-2011)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
541 24 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ.: +30 2310 996000