Ανώτερο Δίπλωμα στην Εμφυτευματολογία
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Το Edexcel BTEC Επίπεδο 7 "Ανώτερο Δίπλωμα στην Εμφυτευματολογία" (ADiI) είναι ένα πρόγραμμα συνδεδεμένο με την εργασιακή εμπειρία των οδοντιάτρων και με  πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τις βασικές γνώσεις, την κατανόηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται στην παροχή Οδοντιατρικής περίθαλψης με εμφυτεύματα.

Στους  φοιτητές οδοντίατρους  δίνεται μία εξειδικευμένη προσέγγιση, η οποία παρέχει τη θεωρητική βάση και όλες τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τομέα αυτόν. Εξειδικευμένες ενότητες καλύπτουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή θεραπείας με Εμφυτεύματα.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Πτυχίο Οδοντιατρικής
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Ανώτερο Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτoς

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα