Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. λειτουργεί από το 1956, θέτοντας τα θεμέλια της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στελεχώνοντας με τους αποφοίτους της, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού, συμβάλλοντας δυναμικά στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Δραγατσανίου 4
10559 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3245348, 210 3236812, 210 3226579
Fax: +30 210 3231821