Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Το Δίπλωμα Ξενοδοχειακής Διοίκησης (QCF) είναι ένα ελληνόφωνο πρόγραμμα που συνδυάζει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρακτική γνώση.

Οι ενότητες μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί και παραδίδονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι πτυχιούχοι να έχουν τα εφόδια να εφαρμόζουν δοκιμασμένες πρακτικές της σύγχρονης Ξενοδοχείας, να επιλύουν αποτελεσματικά σύνθετα προβλήματα, να δημιουργούν νέες υπηρεσίες και να τοποθετούν την Ξενοδοχειακή Μονάδα σε νέες αγορές.

Επιπλέον, προσφέρει πρακτική εμπειρία σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 χρόνια

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα