Ανακαλύπτοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν πως το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πρακτικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τομέα ή μεγέθους βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα και την απόδοσή τους.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που επιθυμούν να εφαρμόσουν το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται αλλά και στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σημείωση: Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Validator ή και European Assessor.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
8 ώρες

Δίδακτρα:
Μέλη: € 260
Μη μέλη: € 300

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα