Πληροφορίες Σπουδών  /  

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί  /  

Αδειοδοτημένα Κολλέγια

Κολλέγια με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας


Η λίστα με τα Κολλέγια στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 από το Υπουργείο Παιδείας.

 1. AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES, Θεσσαλονίκη
 2. AEGEAN OMIROS COLLEGE, Αθήνα
 3. ALBA, Αθήνα
 4. ATHENS TECH COLLEGE, Αθήνα
 5. B.C.A. COLLEGE A.E., Αθήνα
 6. CITY UNITY COLLEGE L.T.D., Αθήνα
 7. D.E.I. COLLEGE, Θεσσαλονίκη
 8. GLOBALTRAINING COLLEGE, Αθήνα
 9. HELLENIC AMERICAN EDUCATION ή HELLENICAMERICAN, Αθήνα
 10. ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Αθήνα
 11. ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη
 12. ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Λάρισα
 13. ICON COLLEGE, Αθήνα
 14. MBS COLLEGE, Ηράκλειο Κρήτης
 15. MEDITERRANEAN COLLEGE, Αθήνα & Θεσσαλονίκη
 16. NEW YORK COLLEGE Α.Ε., Αθήνα
 17. SAE CREATIVE MEDIA COLLEGE, Αθήνα
 18. ΑΚΤΟ Α.Ε., Αθήνα
 19. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη
 20. ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αθήνα
 21. ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN, Αθήνα
 22. ΒΙΒΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Αθήνα
 23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ (HELLENIC ASSOCIATION FOR EDUCATION), Αθήνα
 24. EPSILON NET COLLEGE, Αθήνα & Θεσσαλονίκη
 25. ΚΟΛΛΕΓΙΟ AKMI METROPOLITAN Α.Ε., Θεσσαλονίκη
 26. ΚΟΛΛΕΓΙΟ AKMI METROPOLITAN Α.Ε., Αθήνα
 27. ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY, CITY COLLEGE, Θεσσαλονίκη
 28. ΚΟΛΛΕΓΙΟ I.S.T., Αθήνα
 29. ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENE DESCARTES, Αθήνα
 30. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ICPS, Αθήνα
 31. WEBSTER ATHENS, Αθήνα
 32. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ, DEREE COLLEGE, Αθήνα
 33. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ, Θεσσαλονίκη
 34. ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Αθήνα
 35. ΚΟΛΛΕΓΙΟ INTERNATIONAL MANAGEMENT STUDIES/ IMS COLLEGE, Αθήνα
 36. SCG ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - SCG SCIENTIFIC COLLEGE OF GREECE, Αθήνα

Επίσημος Πίνακας Υπουργείου Παιδείας >

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική